Užitočné odkazy

Užitočné informácie

16. decembra 2021

Odkazy na internetové stránky slovenských aj zahraničných čipkáriek a čipkárov, obchodov s pomôckami na paličkovanie, festivalov, múzeí, klubov paličkovanej čipky a mnohé iné…

Čipka Slovenska

Zámerom združenia je spájať všetkých milovníkov a obdivovateľov paličkovanej čipky, informovať o zaujímavých podujatiach, výstavách, pripravovaných kurzoch a literatúre, podporovať čipkárky/čipkárov v zdokonaľovaní techniky a rozvoji ich zručností, šíriť a rozvíjať tradičné remeslo paličkovania čipky, aby sa toto vzácne dedičstvo v plnej kráse a bohatosti zachovalo aj pre ďalšie generácie.

https://cipkaslovenska.sk/

https://www.facebook.com/palickovanacipkaslovenska

https://cipkaslovenska.sk/casopis/

Čipkárstvo

http://www.uluv.sk/sk/encyklopedie/tradicne-remesla-a-domacke-vyroby/tradicne-remesla-a-domacke-vyroby/cipkarstvo/

Paličkovaná čipka – Víťazoslav Mišík

Zoznámte sa s tvorbou a dielom významného slovenského čipkára Víťazoslava Mišíka.

https://www.facebook.com/palickovanacipkamisik/

Za krakovskú bránu

Múzeum ZA KRAKOVSKÚ BRÁNU je prvé súkromné etnografické múzeum na Slovensku,ktoré založila 15.10.2005 rodina Piscová. Múzeum dokumentuje život nielen obyvateľov obce Krakovany, ale aj z priľahlých dedín. V hospodárskej časti sú nainštalované nástroje a pracovné náradie, ktoré sa používali pri obrábaní pôdy, pri spracovávaní potravín a pri vykonávaní rôznych hospodárskych a domácich prác. V obytnej časti okrem bežného zariadenia dominuje zbierka obradových textílií, krásnych krojov a paličkovanej čipky.  Typ paličkovanej čipky ktorú zhotovovali a zhotovujú ženy z Krakovian a okolia je svetový unikát. Práve jej je v múzeu venovaný značný priestor a veľká pozornosť.

https://muzeum-za-krakovsku-branu.webnode.sk/

Festival paličkovanej čipky Krakovany / Bobbin lace festival Krakovany

https://www.facebook.com/Festival-pali%C4%8Dkovanej-%C4%8Dipky-Krakovany-Bobbin-lace-festival-Krakovany-1174164716091226

Matej Pisca lacemaker

Paličkuje od roku 2014. Člen OZ Bábence Krakovany, organizátor medzinárodného festivalu paličkovanej čipky v Krakovanoch a  festivalu Men making lace.

https://www.facebook.com/Matej-Pisca-lacemaker-258822121739863

Klub paličkovanej čipky „Bábence“ Krakovany

Klub vznikol v roku 1996. Založila ho Daniela Piscová a k zakladajúcim členkám patria miestne ženy Oľga Valová, Emília Glasnáková a Iveta Paterová. Začali sa schádzať v priestoroch kultúrneho domu a základnej školy, neskôr sa ich domovským stánkom stalo súkromné etnografické múzeum Za Krakovskú bránu. Po nejakom čase si klub do názvu pridal slovo Bábence podľa paličiek, používaných v Krakovanoch a blízkom okolí. Tento typ je ukončený guľkou a pripomína malú makovicu. V roku 2015 sa zmenili na občianske združenie.

https://www.facebook.com/babencekrakovany/

Medzinárodný festival paličkovanej čipky Prešov, Soľná Baňa

Organizuje Soľnobanský čipkársky cech každý druhý rok v Soľnej Bani, čo je časť Solivaru.

https://www.facebook.com/Medzin%C3%A1rodn%C3%BD-festival-pali%C4%8Dkovanej-%C4%8Dipky-Pre%C5%A1ov-So%C4%BEn%C3%A1-Ba%C5%88a-258380651295931/

Čipka Jana Frajkorová

Predsedníčka Soľnobanského čipkárskeho cechu, autorka modernej paličkovanej čipky. Tvorí obrazy, priestorové objekty, šperky a vedie kurzy paličkovania.

http://cipka.sk/

https://www.facebook.com/Ateli%C3%A9r-Jana-Frajkorov%C3%A1-1594546380846472/

Občianske združenie Pôvabnica Turca v Martine

Predchodcom OZ bol Klub paličkovania pôsobiaci pri Turčianskom osvetovom stredisku v Martine, ktorý bol založený 6. marca 1996 s počtom členov 24. OZ Pôvabnica Turca vzniklo pretransformovaním Klubu paličkovania a jeho činnosť začala registráciou na Ministerstve vnútra SR v Bratislave dňa 21. januára 2000. Publikácie: kniha Liptovská paličkovaná čipka – súčasť nášho života, Marta Hauserová, Vladimír Hauser a kolektív čipkárok OZ Pôvabnica Turca, kniha Tajomstvá liptovskej čipky – Mária Čobrdová, Marta Hauserová a kolektív, brožúra 16 veľkonočných vajíčok – kolektív autoriek OZ Pôvabnica Turca, brožúra Oblúky a rohy v liptovskej čipke – kolektív autoriek OZ Pôvabnica Turca, brožúra Vianočné ozdoby s prvkami liptovskej čipky – OZ Pôvabnica Turca.

http://povabnicaturca.org/

Liptovská paličkovaná čipka

Stránka je venovaná fanúšičkám a fanúšikom paličkovanej čipky. Ľuďom s tvorivým duchom, ktorí sa cítia byť pripravení nadviazať niť na vyše štyristo ročnú tradíciu paličkovania na Slovensku, donedávna šírenú hlavne ústnym podaním. Zakladateľom stránky je Vladimír Hauser, inžinier strojníckeho zamerania, ktorý sa podujal rozkresľovať vzory tradičnej liptovskej čipky.

https://lipaka.com/

Anna Klementová

Paličkovaniu sa venuje od roku 1974. S paličkovanou čipkou sa prezentovala v 26 krajinách. Vydala vlastnú publikáciu Moja záľuba – paličkovaná čipka. Ako folkloristka a národovkyňa sa dlhé roky venuje zberateľstvu slovenských krojov, ktoré zachraňuje a dáva do pôvodného stavu.

http://www.uluv.sk/product/klementova-anna-2726/

http://www.flamencoandalucia.sk/generate.php?IID=25

Klub krajnianskej čipky Krajné

Občianske združenie bolo založené 28. 1. 2016. Predsedníčka Zuzana Bieliková, podpredsedníčka Ivana Marková

https://www.facebook.com/cipka.krajne/

Klub pletenej cipky Brezová pod Bradlom

Klub v roku 1997 založila Anna Potúčková. V spolupráci s ÚĽUV Bratislava vydala terajšia vedúca klubu Ivana Marková publikáciu s čipkami z Brezovej pod Bradlom.

http://www.tnos.sk/remesla/cipkarstvo/klub-pletenej-cipky-brezova-pod-bradlom.html?page_id=1676

Kopanice v kroji

Nadšenci z občianskeho združenia Folklórne Kopanice, ktorí sa venujú udržiavaniu a zveľaďovaniu pestrých ľudových tradícií v nádhernom kopaničiarskom regióne.

https://www.facebook.com/kopanicevkroji/

Tylová paličkovaná čipka na Slovensku

https://sk.wikipedia.org/wiki/Tylov%C3%A1_pali%C4%8Dkovan%C3%A1_%C4%8Dipka_na_Slovensku

Tylová paličkovaná čipka Myjavskej pahorkatiny

https://www.youtube.com/watch?v=sk8ekiaHwx0

Centrum tradičnej kultúry v Myjave

Kultúrno-osvetové zariadenie so špecializovaným zameraním na tradičnú ľudovú kultúru a nehmotné kultúrne dedičstvo, ktoré aktívne napomáha cieľavedomému rozvoju týchto oblastí na základe záujmov a potrieb občanov v podmienkach miest a obcí.

http://www.ctkmyjava.sk/

Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska

Osvedčenie o zápise udelilo Ministerstvo kultúry SR. Držiteľom osvedčenia č. CTLK-RZ-NKD-2016/02 je Centrum tradičnej kultúry v Myjave.

Zo správy o činnosti organizácie SAV za rok 2016:

Názov expertízy: Oponentský posudok, Adresát expertízy: SĽUK – Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru, Spracoval: PhDr. Juraj Zajonc, CSc., Stručný opis: Oponentský posudok k nominácii prvku Tylová paličkovaná čipka Myjavskej pahorkatiny na zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska (identifikačné číslo návrhu: CTLK-RZ-NKD-2016/02).

https://www.ludovakultura.sk/zoznam-nkd/tylova-palickovana-cipka-myjavskej-pahorkatiny/

Centrum tradičnej kultúry v Myjave

V rámci svojej vydavateľskej činnosti ponúkajú metodické DVD s názvom Tvorba tylovej paličkovanej čipky Myjavskej pahorkatiny, pre začiatočníkov aj mierne pokročilých.

http://www.ctkmyjava.sk/vydavatelska-cinnost/dvd.html?page_id=503

Klub paličkovanej čipky – Gemerské osvetové stredisko v Rožňave

https://www.gos.sk/gos/cinnost/kluby

Angela Czintelová

Autorka knihy  Gemerská paličkovaná čipka. Od roku 2000 vedie Klub paličkovanej čipky pri Gemerskom osvetovom stredisku v Rožňave. Zameriava sa hlavne na štúdium, zachovávanie a propagovanie gemerskej paličkovanej čipky. Vyštudovaná etnografka, napísala niekoľko štúdii na tému gemerského čipkárstva.

https://www.facebook.com/Angela-%C4%8Dipka-111241203683231/

https://www.remeselnickyinkubator.sk/angela-czintelova/

Anna Urbánová

https://www.remeselnickyinkubator.sk/anna-urbanova/

Eva Csuporiová

https://www.remeselnickyinkubator.sk/eva-csuporiova/

Jarmila Kálmánová

https://www.remeselnickyinkubator.sk/jarmila-kalmanova/

Mária Rudašová

https://www.remeselnickyinkubator.sk/maria-rudasova/

Marta Sarnovská

https://www.remeselnickyinkubator.sk/marta-sarnovska/

Emília Šmelková

https://www.remeselnickyinkubator.sk/emilia-smelkova/

Dagmar Dieová

https://www.remeselnickyinkubator.sk/dagmar-dieova/

Mária Kováčová

https://www.remeselnickyinkubator.sk/maria-kovacova/

Jarmila Rybánska

https://www.facebook.com/jarmila.rybanska.3

https://www.facebook.com/jarkapalickuje/

Paličkovanie Katky Búranovej

https://www.palickovanie-buranova.sk/

Kristína Podmanická

http://www.uluv.sk/product/podmanicka-kristina-5041/

Iveta Žlnková

Autorka knihy Paličkované čipky z Hontu

http://www.uluv.sk/product/zlnkova-iveta-5176/

Helena Drestová

http://www.uluv.sk/product/drestova-helena-14280/

Anda Kanocz – paličkovaná čipka

https://www.facebook.com/andakanoczlace/

https://www.sashe.sk/anda.k

Ivana Gemzická – paličkovanie online

https://palickovanacipka.sk/

https://ivanagemzicka.eu/

https://www.facebook.com/ivana.gemzicka

Paličkovanie, pradenie, textilné techniky – Ingrid Ondrejičková

https://www.facebook.com/palickovanie.pradenie/

https://ondrejickova.blogspot.com/

Lenka Peterková

Pochádza z Vrbového neďaleko Piešťan na západnom Slovensku. Momentálne žije vo východných Čechách. Veľmi zaujímavé príspevky zo sveta paličkovanej čipky.

https://www.lenlenlace.cz/

https://www.facebook.com/lenlenlace

https://www.lenlenlace.cz/rozhovory/

Paličkovaná čipka Michal Halabrín

Ako tento šikovný mládenec sám píše: „Venujem sa tvorbe paličkovaných čipiek. Snažím sa zvýšiť povedomie o tradičnej slovenskej čipke, jej aplikácií do bežného života a využití jej prvkov v modernej čipke.“

https://www.facebook.com/palickovanacipkaMichalHalabrin

Paličkovanie Dagmar Hallonová

https://www.facebook.com/Pali%C4%8Dkovanie-Dagmar-Hallonov%C3%A1-963830183697794/?ref=page_internal

http://www.uluv.sk/product/hallonova-dagmar-16044/

Jarmila Volfová

Paličkuje od roku 2000, od roku 2015 vedie Klub paličkovanej čipky Turie.

https://palickocipka.webnode.sk/

Klub paličkovanej čipky Turie

Klub vznikol 23.3.2015. Keďže okolie Žiliny nemá tradíciu paličkovanej čipky museli postupne hľadať možnosť naučiť sa regionálnu čipku tam, kde má svoju tradíciu. Tak aj začali v najbližších regiónoch ako je Špania Dolina, kde sa traduje špaňodolinská čipka a Martin, kde sa zachovala liptovská čipka.

https://klubturie.webnode.sk/

Klub paličkovanej čipky Nová Dubnica – Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne

Klub vznikol v máji roku 1995 po prvom kurze pod vedením pani Alžbety Mrázovej. V roku 2000 bol klub zaregistrovaný na MV SR ako občianske združenie. Od roku 2008 je vedúcou klubu pani Mgr. Anna Waldeckerová.

http://www.palickovanie.jecool.net/

Gracia klub paličkovanej čipky pri Krajskom kultúrnom stredisku v Žiline

Členkami klubu sa na prvom svojom stretnutí 14. septembra 1999 stali Katarína Búranová, Mária Hnidková, Iveta Homolová, Jana Janíková, Martina Lapšová, Linda Modrianska, Lýdia Pekariková, Alexandra Sopúšková, Jana Šindlerová, Jarmila Volfová. Prvou vedúcou klubu sa stala Katarína Búranová. Po roku jej pôsobenia vo vedení klubu ju vystriedala Mária Hnidková, ktorá viedla klub 11 rokov. Od  septembra 2011 je vedúcou klubu Helena Janotová.

https://www.facebook.com/Gracia-klub-pali%C4%8Dkovanej-%C4%8Dipky-108566160847724/

https://www.cipkarkygracia.sk/

Klub paličkovanej čipky – PAVÚČIK Lučenec

https://www.facebook.com/groups/1301138160054291/

Klub paličkovanej čipky Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene

Klub vznikol v roku 1998, prvou vedúcou bola Eva Krajniaková.

https://www.osvetazvolen.sk/kluby/klub-palickovanej-cipky/

Klub paličkovanej čipky – Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom

https://www.osvetaziar.sk/klub-palickovanej-cipky/

Klub paličkovanej čipky – Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici

Klub vznikol v roku 2008. Vedúcou klubu je Alena Vavrová.

http://www.pospb.sk/klubova-cinnost/klub-palickovanej-cipky.html?page_id=904

Čipkárske paličky

Široký sortiment kvalitných paličiek a aj iných pomôcok na paličkovanie ponúka Ján Ducko z Udavského.

http://www.cipkarskepalicky.sk/

Folklórna televízia FTV

Portál slovenských folkloristov

https://ftv.folklorista.sk/

Ľudové remeslá

Projekt, ktorý dáva priestor na prezentáciu ľudovým výrobcom

https://www.ludoveremesla.org/

Etnografický atlas Slovenska

– môžete si stiahnuť v digitálnej podobe

https://lepsiageografia.sk/rubriky/etnograficky-atlas-slovenska-si-mozete-stiahnut-v-digitalnej-podobe/

https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/zoom/7166/view?page=3&p=separate&tool=info&view=0,0,4287,4663

Digitálna knižnica CVTI SR

Digitálna knižnica Centra vedecko-technických informácií SR je multiinštitucionálnym nástrojom na zabezpečenie online sprístupňovania digitalizovaných dokumentov pre vysoké školy, vedecko-výskumné organizácie, vydavateľov vedeckých a vedecko-populárnych diel. Poslaním Digitálnej knižnice CVTI SR je vytvorenie priestoru pre zabezpečenie online prístupu k elektronickým verziám dokumentov (digitalizovaným i born digital), ktoré slúžia na podporu vedy a výskumu. Dokumenty môžu byť z vlastných fondov jednotlivých inštitúcií, vydavateľstiev alebo z fondu CVTI SR.

https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/browse

Digitálna mapa tradičnej kultúry

Tieto stránky sú určené všetkým záujemcom o tradičnú ľudovú kultúru a jej prejavy, predovšetkým záujemcom o ľudovú hudbu, tanec a odev.

https://www.folklornamapa.sk/

Slovakiana

Prezentačný webový portál, ktorý verejnosti sprístupňuje digitalizované zbierky kultúrnych objektov slovenských múzeí, galérií, knižníc a iných inštitúcií, zapojených do projektov digitalizácie kultúrneho dedičstva Slovenska. Portál bol spustený v roku 2015.

https://www.slovakiana.sk/

Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

Projekt elektronickej encyklopédie pripravili Koordinačné centrum tradičnej ľudovej kultúry a Ústav etnológie SAV v roku 2008. Štruktúru encyklopédie, zostavenie heslára a výber autorského kolektívu realizovala redakčná rada, ktorá sa vytvorila v Ústave etnológie SAV. Elektronická encyklopédia obsahuje 1793 hesiel, ktoré stručne, čo najobsažnejšie a populárnou formou poskytujú informácie o javoch tradičnej ľudovej kultúry na území Slovenska, o každodennom aj sviatočnom živote jeho obyvateľov – Slovákov i príslušníkov národnostných menšín. Heslá prinášajú údaje najmä z obdobia 19. a 20. storočia, z ktorého má etnológia najviac zozbieraných poznatkov. Heslá elektronickej encyklopédie je možné vyhľadávať pomocou abecedného zoznamu, tematického zoznamu a pomocou registra, obsahujúceho ďalšie názvy javov, ktorým sú venované jednotlivé heslá. Elektronická encyklopédia poskytuje najširšej verejnosti možnosť spoznať javy tradičnej ľudovej kultúry, a tým podnietiť záujem o zachovanie a šírenie významnej časti kultúrneho dedičstva na Slovensku.

https://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/palickovana-cipka/

ČR

Muzeum krajky Vamberk

https://www.facebook.com/Muzeum-krajky-Vamberk-939133422780823/

Vamberecká krajka

https://www.vkrajka.cz/

Muzeum krajky Prachatice

http://krajkaprachatice.cz/

Spolek Krajka

Spolok založili v roku 1999 Ing. Olga Knop-Kostková, Anna Halíková a akad. mal. Alina Jašková. Za Slovensko je redakcii časopisu PhDr. Juraj Zajonc.

http://krajka.com/

http://www.krajka.com/casopis/obsah.htm

Vzdělávací spolek uměleckých řemesel

https://www.vsur.cz/

Paličkování Iva Prošková, Praha

https://www.palickovani.cz/

Paličkovaná krajka Lenka Malátová

Autorka viacerých kníh o paličkovaní:

Paličkování, Paličkování – rohy, dírky, lístky, Paličkování – půdice, Paličkování s láskou, Paličkování hrou, Velká kniha paličkování

https://www.facebook.com/Pali%C4%8Dkovan%C3%A1-krajka-Lenka-Mal%C3%A1tov%C3%A1-223136081434988/

Ivana Domanjová

Autorka kníh Paličkování, Paličkování II, Paličkování III

http://domanjova.eu/

Jana Novak

Česká textilná návrhárka, autorka kníh o paličkovanej čipke. Autorka mnohých kník o paličkovaní: Torchon fashion, Textile Jewellery, JANA’S CHRISTMAS 2012, JANA’S CHRISTMAS 2013, Perfect Lace Technique 1 – začátek, Perfect Lace Technique 2 – základní, Perfect Lace Technique 3 – rohy a oblouky, Perfect Lace Technique 4 – efekty, Perfect Lace Technique 5 – zakončení

https://www.jananovaklace.eu/

Martina – krajka

Prvý český obchod s paličkárskymi potrebami, bol založený v r. 1995 vo Vamberku.

http://www.martina-krajka.cz/

Česká krajka

Pomôcky na paličkovanie, kurzy.

https://www.ceskakrajka.cz/

Vyšívání DMC

https://www.dmc-vysivani.cz/

Sartor – hedvábný obchod

Sartor Bohemia je rodinná firma, ktorú založili sestry Zuzana Kraemerová a Marcela Marín Kraemerová z lásky ku krásnym a kvalitným prírodným materiálom. Nakupujú priamo od výrobcov.

https://www.sartor.cz/

VTC a.s. – najväčší veĺkoobchod s kvalitnou českou a európskou textilnou galantériou

Firma založená v roku 1990.

https://www.vtc.cz/sk/

Valašský krajkářský a řemeslný spolek

Kurzy paličkovania, materiál a pomôcky

Predsedníčka spolku a lektorka paličkovania: Dana Šmelcerová

https://valasskykrajkarsky.cz/palickovaniza/

Ludmila Holá

https://netklubherdulky.napady.net/rubriky/galerie-herdulek/hola-ludmila

Dana Rosová

Svet dreva, paličkovania a patchworku. Obchod s pomôckami na paličkovanie.

http://rosova.cz/palickovani

Sedlická krajka

http://www.krajky-sedlice.cz/

Hana Humlová

https://krajkovani-cz.webnode.cz/

https://netklubherdulky.napady.net/rubriky/galerie-herdulek/humlova-hana

Přemysl Knapp – pletení, paličkování, vyšívání

https://www.knitterknap.cz/

Romana Zmrzlá Galuszková

Krajky si sama navrhuje a ráda experimentuje. Upřednostňuje techniku před složitými vzory, zřejmě díky vlivu vystudovaných oborů. Při návrzích a realizaci pak běžně používá kombinace různých textilních technik. Ve své oblíbené vláčkové krajce hledá nové možnosti využití, obohacení této techniky o prvky z jiných typů krajek.

https://www.facebook.com/romana.galuszkova

https://www.preciosa-ornela.com/cs/ambasador/romana-galuszkova-252

Krajkářská poradna – paličkování

Stránka pro všechny nadšence paličkované krajky určená ke sdílení rad a nápadů.

Stránku založila Romana Zmrzlá Galuszková.

https://www.facebook.com/Krajk%C3%A1%C5%99sk%C3%A1-poradna-pali%C4%8Dkov%C3%A1n%C3%AD-478071425596522/

Zuzana, Romana a Michaela Galuszkovy a jejich cesta ke krajce

https://www.smrzovka.cz/zimni-okouzleni-pozvanka-na-vystavu-palickovane-krajky/a-1445

Milena Malinová, Přerov

Výroby drobných ozdobných predmetov, kurzy.

http://www.palickovanimalinova.ic.cz/

https://netklubherdulky.napady.net/rubriky/galerie-herdulek/malinova-milena

Jana Štefková, Vamberk

https://lacedesign.cz/cz

Jiřina Rejentová

https://www.sperky-krajka.cz/

Lenka Máslová Špetlová

Pomôcky na paličkovanie, drevené ozdoby, motýle

https://www.fler.cz/lenka-maslova-spetlova

Paličkovaná krajka E-shop

Internetový obchod vedie čipkárka Ivana Dastychová.

http://www.palickovani.tode.cz/

Kouzlo nití

Stránky (nejen) o paličkování plné inspirace

https://www.kouzloniti.cz/

Paličkování

Verejná skupina vytvorená v roku 2012

https://www.facebook.com/groups/200960013358985

Bulharsko

Ćipkárka Bistra Pisancheva začala paličkovať v roku 1998. V súčasnosti sa venuje vytváraniu vlastných vzorov a vlastných nových postupov v prepletaní nití. Nebojí sa experimentovať.

https://www.bistrapisancheva.com/

Belgicko

Kantcentrum – Brugge

https://www.kantcentrum.eu/

Francúzsko

 OIDFA (L’Organisation Internationale de la Dentelle au Fuseau et à l’Aiguille)

Medzinárodná organizácia paličkovanej a šitej čipky bola založená v roku 1982 a je registrovaná podľa francúzskeho práva. V súčasnosti združuje čipkárky a čipkárov z viac ako 40 krajín. Kongresy sa konajú každé dva roky. Bulletin OIDFA je vydávaný štvrťročne, OIDFA vydáva aj vlastné knižné publikácie s čipkárskou tematikou. Organizáciu riadi Správna rada, ktorej členovia zastupujú jednotlivé krajiny volení členmi v danej krajine, a Výkonný výbor (EK), volený Správnou radou z tých členov, ktorí vo funkcii pôsobili aspoň dva roky.

https://www.oidfa.com/

https://www.facebook.com/OIDFA-The-International-Bobbin-and-Needle-Lace-Organisation-1930624497158628/?ref=page_internal

http://www.uluv.sk/sk/web/o-uluve/hlavne-cinnosti/clenstvo-uluv-v-medzinarodnych-organizaciach/odifa/

Chorvátsko

Zadruga Lepoglavske Čipke

https://www.lepoglavska-cipka.hr/

Japonsko

Ono Wako

Narodená v Tokyu, začala sa učiť paličkovať v roku 1988. Od roku 1993 vytvára vlastnú originálnu čipku, vystavuje, učí paličkovanú čipku.

http://onowako.com/

Maďarsko

Tibor Kovács

Čipkár žijúci v maďarskej obci Mezőtárkány. Pravidelne sa zúčastňuje mnohých festivalov paličkovanej čipky na Slovensku.

https://csipketarlat.blogspot.com/p/szeptemberi-tarlat-kovacs-tibor.html

https://www.facebook.com/csipkecsipke

Nemecko

Klöppelshop

Obchod s pomôckymi na paličkovanie

https://www.kloeppelshop.de/

Nový Zéland

Letslace

Čipkárka Yvette Slabbert z Nového Zélandu svojimi postupmi a návodmi poskytuje pomoc a inšpiráciu hlavne začiatočníkom.

https://letslace.com/

https://www.facebook.com/letslace

Poľsko

Mistrzyni tradycyjnej bobowskiej koronki klockowej – Ewa Szpila

Čipkárka vystavuje svoje práce v celej Európe, častý hosť festivalov paličkovanej čipky aj na Slovensku. Predáva čipky aj pomôcky na paličkovanie.

https://www.facebook.com/Mistrzyni-tradycyjnej-bobowskiej-koronki-klockowej-Ewa-Szpila-102396238041319/

http://koronkarnia.pl/

Zakopiańska Koronka Klockowa

Projekt na uchovanie tradície paličkovanej čipky v Zakopanom. Vzory znovu vytvorila a čipku podľa nich vyrobila čipkárka Magdalena Cięciwa, ktorá viedla aj workshopy v Zakopanom.

https://koronkaklockowa.wordpress.com/

Pracownia Koronki Klockowej – Magdalena Cięciwa

https://www.facebook.com/Pracownia-Koronki-Klockowej-Magdalena-Ci%C4%99ciwa-102519114459598/

Igielnik Koronka klockowa

Čipkárka a krajčírka Monika Dąbrowa. Zaujímavé informácie o paličkovaní, aj obchod s ručne šitými výrobkami.

https://www.facebook.com/Igielnik-Koronka-klockowa-347201158713811/

http://igielnik.pl/

https://www.facebook.com/igielnikblog/

Rusko

Зубарева Ираида (Ирина)

Irina Zubareva ponúka Сколки кружева, Обучение кружевоплетению, Кружевные изделия на заказ. Robí vynikajúce videá postupov pletenia pre všetkých, ktorí milujú vologodskú čipku a chcú sa ju naučiť.

https://krujevniza-masteriza.ru/

https://magasin.krujevniza-masteriza.ru/

https://www.instagram.com/krujevniza_masteriza/

https://www.facebook.com/krujevniza.masteriza/

https://twitter.com/iirraaiiddaa

https://vk.com/iirraaiiddaa

Вологодское кружево

http://vologdalace.ru/

Студия кружева г. Киров (Вятка)

Štúdio vjatskej paličkovanej čipky vedie Ольга Аркадьевна Пляскинa. Čipka sa nazýva vjatská, pretože mesto Kirov sa do roku 1934 nazývalo Vjatka a aj gubernia v bývalom cárskom Rusku sa v rokoch 1796 – 1929 nazývala Vjatská gubernia.

https://krujevo.com/

Kniha: „Оснастка для кружевоплетения на коклюшках“ (Equipment for bobbin lace making)

Zariadeniach a pomôcky na výrobu paličkovanej čipky. Kniha je prvou ruskou systematizovanou príručkou predmetu. Je určená všetkým, ktorí sa zaujímajú o paličkovanie a domácu tvorbu. Pozor! Každý čipkár môže túto knihu v ruskom aj anglickom jazyku v skrátenej forme bezplatne skopírovať. Kniha v kompletnom prevedení obsahuje rozbor, komentár a prílohy.

https://kruzh.com/

Slovinsko

Čipkarsky festival Ljubljana

https://www.facebook.com/%C4%8Cipkarski-festival-Ljubljana-Ljubljana-Lace-Festival-1830331093928214/?ref=page_internal

Španielsko

Caprischos de Bolillos

Elena Perez Diaz zo španielskeho mesta Villamaňan v provincii Leon je skvelá čipkárka a ponúka aj skvelé návody a postupy.

https://caprichosdebolillos.es/

https://www.youtube.com/channel/UCJE1VG80MFnfJ958DqskW6A

Escuela de Encajes – Mariña Regueiro

Škola paličkovanej čipky pre tých, ktorí chcú pracovať ako učitelia. Učebné osnovy sú založené na holandských osnovách. Tréning pozostáva z dvoch základných techník Torchón a Guipure a 6 čipkových techník, 3 z hrubej nite a 3 z jemnej nite. Tieto kurzy sú doplnené kurzom histórie a identifikácie 65 druhov čipiek, aby ste ich mohli rozlíšiť, keď ich uvidíte v múzeách.

https://www.escueladeencajes.com/

Dentelles aux Fuseaux

Ukážka paličkovanej čipky s cieľom poskytnúť vedomosti o tomto remesle všetkým, ktorí navštívia portál.

https://www.facebook.com/dentellesauxfuseaux/

ENCAJERAS DE BOLILLOS DE BENALMÁDENA

https://encajerasbolilleras.blogspot.com/

Los Bolillos de Puri

Zaujímavé informácie, aj možnosť kúpiť čipku a nejaké pomôcky na paličkovanie

https://www.facebook.com/bolillospuri/

https://taller-de-puri.sumup.link/

Patrons Roka

Množstvo predlôh na paličkovanie na predaj zo španielskej Barcelony.

https://patronsroka.com/

Rachel M Adsuar

Čipkárka, blogerka a youtuberka Rachel M. Adsuar, z mesta Denia v španielskom regióne Alicante (valencijsky Alacant). Je to historické územie Valencia. Na svojej stránke ponúka aj pomôcky na paličkovanie. Na youtube má výborné postupy na paličkovanie.

https://www.raquelmadsuar.com/

https://www.youtube.com/c/RaquelMAdsuar

https://www.facebook.com/Bolillotuber

https://www.instagram.com/raquel.bolillotuber/

Maxbolillos Diseños de Elena Díaz

Elena Díaz, Madrid, ponúka skvelé predlohy a pomôcky na paličkovanie.

https://maxbolillos.es/

https://www.youtube.com/channel/UCzCEGI1cEOlwvSvixRWmQGw

https://www.youtube.com/watch?v=j6RSAQkh_9E

https://www.facebook.com/Elenamaxbolillos/

Artes el Villar Encaje de bolillos

Obchod ponúka čipku aj pomôcky na paličkovanie.

https://www.encajedebolilloselvillar.com.es/

https://www.facebook.com/Artes-el-Villar-Encaje-de-bolillos-335173819986721/

El Mundillo de Eva

Eva María Álvarez Ruiz na stránke ponúka pomôcky na paličkovanie.

https://elmundillodeeva.com/

USA

Lynxlace

Zaujímavé informácie pre pre všetkých milovníkov paličkovanej čipky od Lorelei Halley z Mount Prospect, Illinois, USA.

https://www.lynxlace.com/

https://www.facebook.com/lorelei.halley

Laceioli

Diskusná stránka pre všetkých, ktorí sa chcú rozprávať o ručne robenej čipke rôzneho druhu, aj paličkovanej. Administrátorom je Lorelei Halley.

http://laceioli.ning.com/

Lace Types

Stránku vytvoril Jean Leader, ktorá už desiatky rokov študuje čipku a píše o nej.

https://www.lacetypes.com/

www.jeanleader.net 

Bobbin Lace Online

Kurzy, obchod s paličkárskymi pomôckami, články o paličkovanej čipke

https://www.bobbinlace.org/

The Lace Museum

Múzeum sídli v CA, USA. Vystavuje čipky z obdobia od 16. storočia až po súčasnosť.

https://www.facebook.com/The-Lace-Museum-332034293624/

http://www.thelacemuseum.org/

Van Sciver Bobbin Lace

Ako na stránke uvádzajú, sú najväčším a najrýchlejším predajcom pomôcok na paličkovanie v USA.

https://www.vansciverbobbinlace.com/