O mne

Paličkovať som začala v roku 1989 ako samouk, základy paličkovania som si krátko nato zdokonalila na kurze paličkovanej čipky v Martine u p. Márie Čobrdovej (9.9.1932 – 1.5.2020, od r. 2016 Majsterka ľudovej umeleckej výroby). Tam som sa prvýkrát stretla so špaňodolinskou čipkou, ktorá mi prirástla k srdcu.  V júli 1998 som  navštívila Španiu Dolinu a absolvovala som IV. ročník kurzu Týždeň špaňodolinskej čipky. V rokoch 1998 – 2008 som pravidelne každé leto navštevovala malebnú Španiu Dolinu, kde som sa stretávala s tamojšími čipkárkami. Každý vzor, ktorý som v Španej Doline objavila, som rozkreslila a upaličkovala. Takto sa mi až doteraz podarilo zozbierať vyše 550 rôznych vzorov.

V roku 2004 sme spolu s p. Veronikou Géciovou, etnografkou a pedagogičkou z Nitry, vydali knihu s názvom Paličkovaná krása z okolia Nitry. Do tejto publikácie som prispela svojimi nákresmi a čipkami, zhotovenými podľa starodávnych tzv. jelšovských čipiek. V rokoch 1996 – 2006 som viedla kurzy paličkovanej čipky pre začiatočníkov aj pokročilých v Hornozemplínskom osvetovom stredisku vo Vranove nad Topľou a v roku 2003 kurz paličkovanej čipky v Strážskom. Základy soľnobanskej čipky som sa naučila od p. Ireny Pivovarníkovej (október 1925 – február 2017) z Prešova.  Zúčastnila som sa mnohých výstav a festivalov paličkovanej čipky u nás aj v zahraničí. V roku 2019 som prijala ponuku ÚĽUV-u v Košiciach učiť základy paličkovanej čipky. V tom roku som sa na festivale paličkovanej čipky v Krakovanoch naučila základy paličkovania krakovianskej čipky. V roku 2019 sme znova obnovili kurzy paličkovanej čipky vo Vranove nad Topľou v spolupráci s Hornozemplínskym osvetovým strediskom. Už veľa rokov sa venujem zbieraniu starodávnych slovenských odevných súčastí, hlavne čepcov, ktoré obsahujú aj ručne pletenú paličkovanú čipku. Popri paličkovaní vlastných autorských prác sa venujem aj rekonštrukcii starodávnych čipiek z rôznych regiónov Slovenska, pletiem aj tzv. čepcové čipky.

Katka